Regulamin obowiązujący od 01 października 2017r.

 

A. Zastosowane nazwy

1. www.tajemnice-kuchni.pl - sklep oferujący sprzedaż przez internet.

2. Użytkownik - odbiorca posiadający zatwierdzoną rejestrację w serwisie upoważniającą do dokonywania w nim zakupu towarów.


3. Towar - to produkt bądź inne wystawione przez właściciela sklepu dobro, które może być nabyte za pomocą dostępnego systemu sprzedaży w sklepie.

4. Sprzedający - właściciel sklepu wystawiający towar.

5. Kupujący - osoba nabywająca towar.


B. Postanowienia ogólne

1. Wszystkie transakcje w sklepie tajemice-kuchni.pl zawierane są w polskiej jednostce monetarnej PLN.

2. Z serwisu mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie. (dokonujące zakupów jako pośrednicy osób prawnych)

3. Sklep świadczy sprzedaż produktów spożywczych drogą internetową.

4. Sklep tajemnice-kuchni.pl działa pod wszystkimi dostępnymi przeglądarkami internetowymi.

C. Użytkowanie kont

1. Gdy zostaje zawarta umowa, czyli zostanie kupiony poprzez portal tajemnice-kuchni.pl towar, zostaje wygenerowany i wysłany email potwierdzający do właściciela sklepu oraz kupującego o realizacji zakupu.

2. Wszelkie zmiany danych adresowych i kontaktowych powinny być podawane i aktualizowane przez użytkownika jeżeli ulegną zmianie.

3. Stosujemy zabezpieczenia na wysokim poziomie a wszelkie dane są przechowywane w bazie danych msql spełniającej wymogi prywatności i zalecenia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz wymogi przewidziane w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). 

4. Wgląd do danych ma tylko właściciel sklepu oraz upoważnieni do tego oraz wyznaczeni pracownicy przez niego. Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim ani przekazywane innym podmiotom. Klient sklepu ma zawsze możliwość do wglądu swoich danych oraz ich korekty w przypadku ich zmiany.

D. Realizacja zamówień

1. Pracownicy sklepu po otrzymaniu informacji o zakupie w sklepie dokonanym przez użytkownika oraz potwierdzeniu otrzymania płatności w najkrótszym możliwym czasie przygotują towar i zostanie on wysłany w ciągu 48h (najpóźniej  w ciągu 7 dni roboczych). W razie braku możliwości realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie sklep natychmiast dokona zwrotu całości wpłaconej kwoty przez klienta na wskazane przez niego konto bankowe.

2. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto. Dodatkowe koszty jakie mogą być doliczone to koszty wysyłki (lub inne opłaty dodatkowe które zawsze są podane w treści opisu sprzedawanego towaru). Klient zawsze otrzymuje dokładne podsumowanie ostatecznych cen na etapie realizacji zamówienia w koszyku przed ostatecznym potwierdzeniem i wysłaniem zamówienia. Sklep wystawia fakturę lub rachunek za każdy sprzedany przedmiot w sklepie.

3. Płatność za zakupione towary należy przelać na dane sklepu podane w podsumowaniu zamówienia uwzględniając całą kwotę podaną w podsumowaniu ostatecznym.

4. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Odsyłany towar należy dostarczyć na adres sklepu z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, po zwrotnym otrzymaniu towaru sklep dokona zwrotu należności za zakupiony towar w kwocie jaką uiścił kupujący, zgodnie z prawem w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość kupujący ponosi jedynie koszt odesłania produktu do naszego sklepu, sklep natomiast zwraca kupującemu zarówno zapłatę za towar jak i za dostarczenie przesyłki czyli zwracana jest cała kwota poniesionych kosztów podczas zakupu (zwrot pieniędzy do kupującego odbywa się natychmiast po otrzymaniu zwróconego towaru).

5. W razie postępowania reklamacyjnego towar należy odesłać do siedziby sklepu: ul Europejska 37/4, Szczecin.


6. Reklamacje klientów są rozpatrywane indywidualnie w ciągu 14 dni od zgłoszenia.

7. Wszystkie uzyskiwane dane osobowe są chronione i wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawach: z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

E. Postanowienia końcowe

1. Regulamin zaczyna obowiązywać z dniem 1 października 2017 roku.

2. Wszelkie niezgodności z powyższym regulaminem i Prawem Polskim na kontach użytkowników mogą doprowadzić do zawieszenia konta i braku możliwości dokonywania jakikolwiek zakupów w naszym sklepie w przyszłości.